Airvia
Puhtaan ilman puolesta
Ilmanvaihtokanavien puhdistus
 
 
Puhdistuksen periaate:
 
- kanaviston alipaineistus ja koneellinen harjaus
- iv-koneen puhdistus, LTO-kenno, puhaltimet ym.
- venttiilien, raitisilmasäleikön ja rasvasuodattimen puhdistus/pesu
- suodattimien vaihto
- iv-koneen toiminnan tarkastus, puhaltimet, tiivisteet, eristeet ym.
- ilmamäärien tarkistusmittaus (tarvittaessa ilmanvaihdon säätö)
- puhdistuspöytäkirjan laadinta
 
Puhdistustyö sisältää seuraavanlaiset toimenpiteet:
 
1. Puhdistukseen erityisesti suunniteltu alipaineistaja kytketään haitariletkulla puhdistettavaan kanavaan esim. sisäventtiiaukon, raitisilmaventtiilin tai koneen kylkeen tehdyn levyn kautta. Tarkoituksena on saada kanavaan alipaine ja vähintään 17m/s ilmavirtaus, jolla varmistetaan, että kaikki puhdistuksessa irtoava pöly ja lika kulkeutuu pois kanavistosta. Pöly johdatetaan letkun välityksellä  ulos ja tarvittaessa käytetään erillistä suodatinyksikköä varmistamaan, että ulos puhallettava ilma on puhdasta.
 
2. Kanavat harjataan mekaanisesti käyttäen kyseiselle kanavalle sopivaa harjaa. Harja pyörii akselin päässä, jota syötetään kanavaan joko venttiiliaukoista tai erillisistä puhdistusluukuista. Akselia pyörittää tilanteesta/paikasta riippuen joko harjakone tai  tai porakone. Pääsääntöisesti kaiiki työt pyritään tekemään harjakoneella. Kanavienharjaus aloitetaan pääsääntöisesti normaalin ilmanvaihdon kulkusuunnan mukaisesti, poistokanavissa kauimmaisesta päästä ja tuloilmalla taas lähimpänä konetta olevasta päästä. Tällä on merkitystä varsinkin isommissa kohteissa, joissa työ voidaan joutua välillä keskeyttämään. Näin jo kertaalleen puhdistettu kanaviston osa ei likaannu uudelleen kun työtä jatketaan.
 
3. Ilmanvaihtokone puhdistetaan ja tarkistetaan toiminta. Koneesta puretaan lämmönsiirrin, puhaltimet ym. irtoavat osat ja ne puhdistetaan. Kone imuroidaan ja pyyhitään desinfioivalla pesuaineella sisältä. Lopuksi laitetaan puretut osat takaisin, tarkistetaan puhaltimien kunto ja vaihdetaan uudet suodattimet. Lisäksi tarkistetaan eristeiden ja tiivisteiden kunto.
 
4. Venttiilit ja liesituulettimen rasvasuodin irrotetaan ja pestään desinfioivalla pesuaineella puhtaiksi. Myös tiivisteiden kunto tarkistetaan. Raitisilmasäleikkö ulkona puhdistetaan.
 
5.  Ilmamäärät tarkistusmitataan vastaamaan vanhaa mittauspöytäkirjaa/iv-suunnitelmia. Tarvittaessa suoritetaan ilmanvaihdon tasapainotus, jolloin säädetään tarkasti koko talon ilmanvaihto ja tuloksista laaditaan mittauspöytäkirja.
 
6. Lopuksityöstä laaditaan puhdistuspöytäkirja, jossa selviää tehdyt toimenpiteet ja ilmanvaihtojärjestelmässä mahdollisesti havaitut puutteet ym. tiedot.
 
  

 
 
      
      
 
Toimialueenamme mm.
Paimio, Sauvo, Kaarina, Lieto, Salo, Marttila, Tarvasjoki, Koski, Aura, Pöytyä, Kyrö, Masku, Nousiainen, Mynämäki, Turku, Naantali, Raisio, Somero, Parainen, Kemiö, Rusko, Vahto, Vehmaa, Lemu, Askainen, Loimaa, Halikko.