Airvia
Puhtaan ilman puolesta

Ilmanvaihtojärjestelmät ja niiden puhdistus


Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä pientaloissa koostuu seuraavista komponenteista:
 • Huoneisiin tulevat tulo- ja poistoilmanvaihtokanavat
 • Ilmanvaihtokone
 • Huonekohtaiset päätelaitteet eli venttiilit
 • Ulkoilmaa koneelle tuova raitisilmakanava
 • Jäteilmaa ulos vievä jäteilmakanava jonka päässä katolla poistoputki
 • Näiden lisäksi on vielä liesituuletin ja sille erillinen kanava katolle


Nykyrakentamisessa ilmanvaihdon kunnollisella toiminnalla on vuosi vuodelta kasvava merkitys. Uudet rakentamismääräykset edellyttävät yhä tiiviimpiä rakenteita, joissa ilmavuodot eivät ole sallittuja. Ilmanvaihto ulkoilman ja sisätilojen välillä huolehditaan hallitusti koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtojörjestelmän avulla.
Samalla huolehtidaan energiatehokkuudesta keräämällä poistoilman mukana kulkeva lämpöenergia takaisin käyttöön tehokkaiden lämmöntalteenottoratkaisujen avulla.
 
Eli ilmanvaihto on äärimmäisen tärkeä osa rakennuksia huolehtien hyvästä, raikkaasta ja terveellisestä sisäilmasta. Ilmanvaihto poistaa myös ylimääräisen kosteuden sisäilmasta ja näin olleen pitää osaltaan rakenteet kuivina ja terveinä.
 
Tämä kaikki toimii kuitenkin vain jos ilmanvaihdosta pidetään huolta säännöllisesti. Koska teillä on viimeksi tarkastettu ilmanvaihdon toiminta?
 
Miksi ilmanvaihtokanavat kannattaa puhdistaa säännöllisesti?
 
Oikein säädetty koneellinen ilmanvaihto vaihtaa huoneilman kotitalouksissa kerran kahdessa tunnissa. Eli vuositasolla valtava määrä ilmaa. Esimerkkinä 130m^2 omakotitalo, jossa koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtokone. Oikein säädettynä kone vaihtaa tunnissa 162m^3 ilmaa, tämä tekee vuositasolla 1,4 miljoonaa kuutiota.
 
Ihminen hengittää vuorokaudessa 15m^3 ilmaa, joten ei ole aivan sama mitä keuhkoihin kulkeutuu. Nykyään vietämme 80-90% ajastamme sisätiloissa, joka asettaa korkeat vaatimukset sisäilmanvaihdon toiminnalle.
 
Ilmanvaihtokanavien sisäpinnoille alkaa ajan saatossa kertyä runsaasti likaa ja pölyä ja muita epäpuhtauksia, jotka huonontavat ilmanvaihdon toimivuutta ja heikentävät sisäilman laatua.
 
Huono sisäilma alkaa monilla ihmisillä näkyä erilaisina oireina, kuten silmien ja ihon ärsytyksenä, hengitysteissä, allergioina, väsymyksenä ym. Jos kyseisiä oireet ilmenevät pitkittyneinä erityisesti sisätiloissa oleskeltaessa on syytä tarkistaa ilmanvaihdon kunto.


Ilmanvaihdon puhdistuksessa käymme läpi koko ilmanvaihtojärjestelmän. Työhän kuuluu mm. seuraavat toimenpiteet:
 • Ilmanvaihtokanavien alipaineistus, jolla varmistetaan, että kaikki epäpuhtaidet saadaan poistettua kanavistosta.
 • Kanavien mekaaninen harjaus
 • Ilmanvaihtokoneen puhdistus ja toiminnan tarkastus
 • Suodattimien vaihto
 • Venttiilien pesu, raitisilmasäleikköjen tarkastus
 • Ilmamäärien mittaus ja tarvittaessa säätö
Mikäli on aihetta epäillä, että ilmanvaihtokanavistossa esiintyy ilmanlaatua heikentävää mikrobikasvustoa voi tulla kyseeseen kanavien desinfiointi. Tällöin on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää selvittää mistä syystä kasvustoa on lähtenyt kehittymään ja ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. Syynä voi olla puutteellinen lämmöneristys kanavissa, lumen/veden pääsy ulkoapäin kanavistoon, väärin toimiva kostutin/jäähdytys tms. Syy voi löytyä myös aivan muualta kuin ilmanvaihdosta, talon rakenteissa olevista ongelmista yms.
Vain varmuuden vuoksi tehtävää desinfiointia kanavissa emme suosittele, koska se ei tarjoa asiakkaalle mitään lisäarvoa, vain yhden lisäkulun. Monesti desinfiointi jättää jälkeensä vain ylimääräisiä epäpuhtauksia kanavistoon ja sisäilmaan, mikäli työtä ei suoriteta perusteellisesti.
 
Milloin tilaan puhdistuksen?
 
Kiinteistön omistajan tai haltijan on huolehdittava ilmanvaihtolaitteiston asianmukaisesta puhdistamisesta. Poistoilmakanavistojen puhdistamisesta on paloturvallisuussyistä annettu virallisia ohjeita. Sisäasiainministeriön päätöksen (1/95) mukaan ilmanvaihtolaitteistot tulisi puhdistaa rakennuksen käyttötarkoituksesta riippuen seuraavin väliajoin:
 • ravintolan keittiön ja laitoskeittiön, palavia nesteitä käyttävien teollisuuslaitosten tai laitosten, joiden kanavistoon kertyy palavia aineita, ilmanvaihtolaitteistot puhdistetaan vuoden välein
 • ravintolasalin, sairaalan, hotellin ja muiden vastaavien tilojen poistoilmalaitokset viiden vuoden välein
 • asuinkerrostalon ja työpaikkahuoneistojen tulo- ja poistoilmalaitokset kymmenen vuoden.
Asuntojen liesituulettimien suodattimet on puhdistettava muutamia kertoja vuodessa.
Laki ei velvoita ilmanvaihdon puhdistusta pientaloissa mutta suositus puhdistusvälistä on 5-10 vuotta riippuen rakennuksen sijainnista. Mikäli koet, että viimeisestä puhdistuskerrasta on jo aikaa niin suosittelemme selvittämään puhdistuksen tarpeellisuuden.
 

 
 
      
      
 
Toimialueenamme mm.
Paimio, Sauvo, Kaarina, Lieto, Salo, Marttila, Tarvasjoki, Koski, Aura, Pöytyä, Kyrö, Masku, Nousiainen, Mynämäki, Turku, Naantali, Raisio, Somero, Parainen, Kemiö, Rusko, Vahto, Vehmaa, Lemu, Askainen, Loimaa, Halikko.